PRYMICJA FOTO


Prymicje: Pierwsza msza święta nowo wyświęconego kapłana, którą odprawia przeważnie w swojej rodzinnej parafii.

Już na zawsze iść z Chrystusem  Wciąż wsłuchiwać się w Jego głos
I innym głosić naukę Pana To dar szczególny
Powołania
Zapraszamy nowo wyświęconych Neoprezbiterów do skożystania z uwiecznienia

tego wydażenia na żdjęciach oraz Filmie DVD lub Full-Hd