Strona 2 Galerii


Zdjęcia plenerowe jak i reportaż Filmowy wykonujemy w dniu Ślubu w cenie pakietu , oraz  i w innym terminie wybranym przez Zamawiającego z małą  dopłatą .